Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

WSPIERANIE RODZINY - ASYSTENT RODZINY

Wspieranie rodziny jest to zespół zaplanowanych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie funkcji opiekuńczo - rodzicielskich. Działania te prowadzone są za zgodą rodziny i aktywnym jej udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych rodziny oraz źródeł wsparcia zewnętrznego polegają one na:

1. Pracy z rodziną m.in., poprzez konsultacje, poradnictwo specjalistyczne, terapię,mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, pomoc prawną, przydzielenie asystenta;

2. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka przy aktywnym udziale lokalnych instytucji, organizacji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011r. praca asystenta rodziny ma na celu pomoc w przezwyciężaniu trudnej sytuacji rodzinnej.

Praca z rodziną prowadzona  jest  również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

W rodzinie, w której doszło do kryzysu i w efekcie którego nastąpiło umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej prowadzone są działania o charakterze interdyscyplinarnej pomocy i intensywnej pracy z rodziną w celu przezwyciężenia trudności i możliwości powrotu dziecka do rodziny. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy i jeżeli wywiad potwierdzi występowanie tychże trudności pracownik socjalny  występuje  do  kierownika  ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny.

Praca asystenta opiera się na bezpośrednim kontakcie z klientami. Asystent rodziny prowadził pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę- stąd konieczność częstych wyjazdów w teren niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań asystenta rodziny. Pozostały czas pracy przeznaczony był na współpracę z instytucjami, urzędami, służbą zdrowia itp. oraz przygotowanie, usystematyzowanie i wypełnianie dokumentacji związanej z pracą na ww. stanowisku.

Asystent rodziny zatrudniony jest w ramach zadaniowego trybu pracy, co pozwala na pracę z rodzinami w różnych godzinach, także poza godzinami pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Działania, które były i są podejmowane na rzecz wprowadzenia pozytywnych zmian w rodzinie są wielokierunkowe. Dla każdej rodziny, po wcześniejszej ocenie sytuacji, został  sporządzony indywidualny plan pracy, który jest realizowany w oparciu o odpowiednio dobrane działania na podstawie zdiagnozowanych problemów i potrzeb rodziny.

 

Załącznik:

Gminny Program wspierania rodziny

 

Wykaz aktów prawnych

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny