Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń, ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

            Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, z tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do dnia ukończenia 18 roku życia, w wysokości 500,00 zł miesięcznie bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

            Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku zmianie uległy również daty okresów zasiłkowy i tak przejściowy okres trwa od 1 lipca 2019r. do 31.05.2021r. natomiast następne już regularne będą trwać od 1 czerwca danego roku do 31 maja następnego roku. Wnioski można składać w formie papierowej w tutejszym ośrodku lub za pomocą systemów elektronicznych (bankowość elektroniczna, portal Emp@atia lub portal PUE ZUS).

            Jeśli osoba składająca wniosek lub członek wskazanej we wniosku rodziny przebywa i pracuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to GOPS przekaże wniosek wraz z dokumentami właściwemu wojewodzie (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ma to na celu uniknięcie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE, EOG lub Szwajcarii jednocześnie.

            W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego wnioskodawca w każdym czasie zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organu mowa tutaj między innymi o zmianie miejsca zamieszkania, wyjazdu do pracy za granicę, zmiany sprawowania opieki nad dzieckiem.

Wykaz aktów prawnych

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - 2021/2022

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - 2019/2021

Formularz dotyczący rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce

Klauzula informacyjna 500+

Formularz wniosku na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny