Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.moszczenica.naszops.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 2
Tel: 18 3541240 fax: 18 35 41 240
e-mail: gops@gopsmoszczenica.eu
ePUAP: /gops_moszczenica/skrytka

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

Strona internetowa www.moszczenica.naszops.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wspomaganej narzędziami automatycznymi.
Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-10.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

 

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został pracownik GOPS Katarzyna Konarska, dostepnosc@gopsmoszczenica, 18 3541240 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl (https://www.rpo.gov.pl).

 

Dostępność architektoniczna

 

 

Lokale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy znajdują się na parterze, półpiętrze oraz pierwszym piętrze budynku. Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu. Jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze zlokalizowana jest toaleta dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie na parterze przeznaczone jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Za budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe. Miejsce wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parkingu Ośrodka Zdrowia /naprzeciw GOPS/. Klienci Gops mogą z niego korzystać i mają z niego swobodny dostęp /bez barier/ do budynku GOPS.Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.
W pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie ma pętli indukcyjnych zagrażających osobom z rozrusznikiem serca.
Zapewnienie osobom słabo słyszącym oraz głuchoniemym metody komunikacji przy załatwianiu spraw - za pomocą pracownika jednostki posługującego się językiem migowym.

 

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny