Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

RAZEM DLA AKTYWNOŚCI

 

Gmina Moszczenica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy w partnerstwie z Gminą Bobowa/Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowej realizują projekt pt.:

RAZEM DLA AKTYWNOŚCI

Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gminy Moszczenica i Bobowa,  objętych lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji  społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z programu POPŻ.  

W ramach projektu uczestnicy projektu będą objęci:

  • Modułem pracy socjalnej z przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb, opracowaniem indywidualnych ścieżek reintegracji oraz wypłata świadczeń pieniężnych na rzecz uczestników projektu
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

Okres realizacji projektu:  01 kwiecień 2021r. do 31 marca 2023r.

Całkowita wartość projektu: 639.988,46 zł

Wartość dofinansowania: 543.980,46 zł

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami oraz udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

ul. Samorządowa 2

38 -321 Moszczenica

tel. 18 3541240

e-mail: gops@gopsmoszczenica.eu

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny