Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to program zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych ( 3+). Zniżki przyznają Partnerzy KDR, czyli instytucje publiczne lub firmy prywatne biorące udział w programie KDR.

Komu przysługuje KDR?

Osoby uprawnione do posiadania KDR, to:

 • rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie
  co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumieć należy także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
 • dzieci, z zastrzeżeniem, że w dniu składania wniosku o przyznanie Karty  co najmniej troje dzieci pozostaje na utrzymaniu  oraz spełnia poniższe wymagania:

                   


Karta przysługuje dziecku:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w: szkole - do dnia 30  września następującego po końcu roku szkolnego lub szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

Jaką formę Karty Dużej Rodziny wybrać?


Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach:

- tradycyjnej (tj. plastikowej w formacie jak dowód osobisty)

elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych typu smartfon, iPAD )

 

W przypadku ubiegania się o Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (GOPS Moszczenica, ul. Samorządowa 2) bądź elektronicznie na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski lub https://empatia.mpips.gov.pl 

Wnioskowanie łącznie (tj. na jednym wniosku) o  obydwie formy Karty tj. tradycyjną i elektroniczną jest bezpłatne, natomiast domawianie jednej z form Karty podlega opłacie (np. w sytuacji gdy osoba posiada już Kartę tradycyjną a wnioskuje o elektroniczną i na odwrót).

 

Funkcje elektronicznej Karty Dużej Rodziny mKDR

 • rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
 • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
 • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
 • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
 • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

 

UWAGA!

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach, w tym m.in.:                         

 • zmianie miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy                         
 • zmianie danych zawartych w Karcie (zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty)            
 • pozbawieniu lub ograniczeniu we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku stwierdzenia przez urzędnika utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny mieszkańcy Gminy Moszczenica mogą pobrać oraz złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Samorządowa 2, Moszczenica, pobrać druk z zakładki druki do pobrania lub przesłać wniosek drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami.

Zapytania dotyczące Karty Dużej Rodziny – można kierować osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 18 354 12 40.

 

Wykaz aktów prawnych

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wykaz placówek objętych zniżką

Utworzono dnia 16.06.2020, 20:58

Przewodnik aktywacji KDR

Utworzono dnia 16.06.2020, 20:57

Wniosek o KDR

Utworzono dnia 16.06.2020, 20:56

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny