Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

      W roku 2019r. w okresie od sierpnia do grudnia 2019 GOPS M-ca realizował usługę opieki wytchnieniowej w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 - MODUŁ I.    

      Gmina Moszczenica otrzymała od Wojewody Małopolskiego dofinansowanie w ramach dotacji celowej w wysokości 9 600,00 zł, z czego wykorzystano 9 598,30zł. Środki pochodziły z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Program realizowany był w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 11 997,88zł.

      Założeniem i celem głównym Programu było udzielenie wsparcia członkom rodzin i opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym.                                               

      Działania wspierające w gminie Moszczenica polegały na świadczeniu usług opiekuńczych przez skierowaną do rodziny osobę opiekuna świadczącą usługi w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  Wsparciem objęto 6 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i ich rodzin. Dzięki realizacji usługi opieki wytchnieniowej opiekunowie zyskali cenną  pomoc w wykonywaniu codziennych obowiązków związanych z trudną  opieką nad osobą niepełnosprawną, zyskali czas dla siebie, potrzebny odpoczynek.

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny