Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

"LEPIEJ, SKUTECZNIEJ CZYLI REORGANIZACJA GOPS"

Gmina Moszczenica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy realizuje projekt pt. :„Lepiej, skuteczniej – czyli reorganizacja GOPS”.

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS w Moszczenicy poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych GOPS od pracy socjalnej i usług oraz poprzez optymalizację  wykorzystania potencjału osób zatrudnionych w GOPS służące poprawie jakości obsługi klientów GOPS Moszczenica.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęty GOPS w Moszczenicy i wszyscy jego pracownicy.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER tj. wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez:

  • wdrożenie nowej struktury organizacyjnej polegającej na rozdzieleniu zadań administracyjnych GOPS od pracy socjalnej i usług socjalnych
  • stworzenie warunków techniczno-organizacyjnych tj. przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń GOPS do funkcjonowania zgodnie z nowym modelem funkcjonowania
  • przeszkolenie pracowników GOPS do realizacji zadań wg nowej struktury organizacyjnej

 

Okres realizacji projektu:  01.09.2019- 28.02.2021

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Wartość projektu:  421 413,75 zł

Dofinansowanie: ze środków europejskich w kwocie: 355 167,50 zł

                             ze środków dotacji celowej budżetu Państwa: 66 246,25 zł

 Biuro projektu:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

ul. Samorządowa 2

38 -321 Moszczenica

Tel. 18 3541240

e-mail: gops@gopsmoszczenica.eu

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny