Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

"MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy informuje, że Gmina Moszczenica przystąpiła do współpracy przy realizacji Projektu „Małopolski Tele-Anioł” na podstawie listu intencyjnego podpisanego przez Pana Wójta Jerzego Wałęgę w dniu 9 sierpnia 2019 roku.

 

Małopolski Tele-Anioł  to projekt pilotażowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Okres realizacji Projektu: od 1 lutego 2018 roku do 31 stycznia 2021 roku

Realizatorami Projektu są:  Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.

Celem Projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług Centrum Teleopieki wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w środowisku zamieszkania.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, nie mogą/ nie potrafią samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (jak m.in. robienie zakupów, przyrządzanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, przemieszczanie się, czynności higieniczno-pielęgnacyjne itp.). Dotyczy w szczególności osób samotnych lub osób, którym rodzina z uzasadnionej przyczyny nie jest w stanie zapewnić niezbędnej  opieki.

Formy wsparcia oferowane w Projekcie:

  1. TELEOPIEKA
  2. Usługi opiekuńcze/sąsiedzkie usługi opiekuńcze – świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy zachęca osoby mające trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, w szczególności samotne lub z uzasadnionej przyczyny pozbawione opieki ze strony najbliższych do udziału w Projekcie Małopolski Tele-Anioł. Zgłoszeń należy dokonywać na Formularzu zgłoszeniowym.                         
Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania formularza we własnym zakresie informujemy, iż można je pobrać w siedzibie GOPS Moszczenica. Pracownicy socjalni oferują pomoc w wypełnieniu Wniosku.

Osoby, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie wychodzą z domu i nie mogą liczyć na pomoc rodziny, sąsiadów/znajomych, a chcą zgłosić się do udziału w Projekcie, prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS Moszczenica tel.: 18  35 41 240 (w.22).  Pracownicy socjalni podczas pracy w terenie postarają się o dostarczenie formularza zgłoszeniowego do domu.

Po zapoznaniu  się z Regulaminem rekrutacji poprawnie wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy wysyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres tj.:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Racławicka 56

30-017 Kraków.

z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele–Anioł”

lub elektronicznie (dla osób, które posiadają podpis elektroniczny lub profil zaufany- BAZA TELEADRESOWA PONIŻEJ).

UWAGA: Warunkiem udziału w Projekcie jest spełnianie kryteriów rekrutacji!!!
Rekrutacja do Projektu  prowadzona jest w sposób ciągły, aż  do wyczerpania limitu miejsc!                                    


Dodatkowo informacje na temat projektu, formularze zgłoszeniowe wraz z pozostałymi dokumentami  są dostępne w załączniku (Do pobrania) lub na stronie internetowej www.malopolska.pl/teleaniol
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny