Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

CENTRUM RODZINY W GMINIE MOSZCZENICA

Gmina Moszczenica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy realizuje projekt pt. „Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica”.

 

Projekt skierowany jest do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej lub osoby/rodziny potrzebujące wsparcia, u których zdiagnozowano bądź istnieje podejrzenie istnienia problemów i konfliktów natury społecznej uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie tych osób/rodzin w środowisku, którym przewidywane działania realizowane w Centrum Rodziny umożliwiłyby przywrócenie równowagi.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny na terenie Gminy Moszczenica dla 45 rodzin, w tym 90 dzieci/młodzieży do 18 r.ż. oraz 60 osób z ich rodzin (rodziców/opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica.

Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie miało charakter usług świadczonych wyłącznie w lokalnej społeczności, które mają na celu umożliwienie osobom niezależne życie w środowisku lokalnym. Zapobiegają one odizolowaniu osób od rodziny i środowiska lokalnego oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Świadczone usługi ukierunkowane będą na wczesną interwencję celem zapobiegania rozpadu rodziny i jej podstawowych funkcji.

Okres realizacji projektu 01.06.2020 – 31.05.2023 r.

Centrum Rodziny zlokalizowane będzie w Moszczenicy pod adresem ul. Samorządowa 1. 

Całkowita wartość projektu: 3 521 956,01 zł

Wartość dofinansowania: 2 993 662, 60 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny