Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

"AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ"

Gmina Moszczenica / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy realizuje projekt pt. „Aktywnie w przyszłość”.

Projekt skierowany jest do osób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego i osoby korzystające z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, mieszkańcy Gminy Moszczenica, w wieku aktywności zawodowej (kobiety 16-59 lat, mężczyźni 16-64 lata).

W ramach projektu Uczestnicy Projektu będą mieli przeprowadzoną Indywidualną Diagnozę
 

Potrzeb a następnie zostaną objęci :

-pracą socjalną,

-usługami aktywnej integracji zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.

 

Okres realizacji projektu: od 1 października 2018 r. do 30 września 2020.

Całkowita wartość projektu: 382 953,86 zł

Wartość dofinansowania: 325 510,78 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja –projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie lub bardziej szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji projektu prosimy o kontakt z biurem projektu:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

ul. Samorządowa 2

38 -321 Moszczenica

tel. 18 3541240

e-mail: gops@gopsmoszczenica.eu

Załączniki:

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny