Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

"RODZINA CIESZY GDY JEST...",

Projekt pn. „Rodzina cieszy, gdy jest”

 

            W roku 2019 w ramach zawartej umowy z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie działań mających na celu rozwój nowych form pomocy społecznej GOPS Moszczenica realizował projekt socjalny pn. „Rodzina cieszy gdy jest - projekt międzypokoleniowej integracji, aktywizacji i wsparcia dla mieszkańców gminy Moszczenica szczególnie seniorów”

Całkowita wartość zadania wyniosła: 32.912,00zł, z czego 26.289,00 zł stanowiły środki przyznane w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego.

Głównym celem projektu było wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin wymagających wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego i uczestnictwa w życiu społecznym. Wsparciem w ramach projektu objęto mieszkańców gminy – głównie seniorów oraz rodziców i dzieci w wieku szkolno – przedszkolnym.

            Działania na rzecz seniorów, będących głównymi Beneficjentami projektu służyły poprawie ich społecznego funkcjonowania i pełniejszej integracji ze środowiskiem. Cel ten został osiągnięty głównie poprzez realizację działań wzmacniających kondycję psychofizyczną seniorów, wiedzę i umiejętności dot. bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, przysługujących praw i uprawnień czy organizację zajęć, wyjazdów, przedsięwzięć aktywizujących i integrujących osoby starsze do brania udziału w życiu lokalnej społeczności.

            Z działań projektowych skorzystali również rodzice oraz dzieci. Rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w warsztatach  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wzmacniania kompetencji opiekuńczo - wychowawczych.

            W ramach projektu funkcjonował również bezpłatny punkt porad prawnych i psychologicznych, dostępny dla ogółu mieszkańców.

            Podsumowując projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób starszych. Pozwolił na pełniejszą realizację zadań własnych Ośrodka, urozmaicając ofertę pomocową GOPS w zakresie integracji i aktywizacji różnych środowisk - osób starszych, rodziców, dzieci.

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny