Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „RAZEM DLA AKTYWNOŚCI” i zaprasza do wzięcia w nim udziału

Utworzono dnia 22.04.2021

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn.  „RAZEM DLA AKTYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy serdecznie zaprasza osoby chętne z terenu Gminy Moszczenica do udziału w projekcie.

 

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa gmin Moszczenica oraz Bobowa, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

Projekt skierowany jest do 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gmin Moszczenica i Bobowa,  objętych lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji  społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby korzystające z programu POPŻ.  

W ramach projektu uczestnicy projektu będą objęci:

  • Modułem pracy socjalnej z przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy potrzeb, opracowaniem indywidualnych ścieżek reintegracji oraz wypłatą świadczeń pieniężnych
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym
  • Modułem usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym

 

Szczegółowych informacji na temat form wsparcia, działań w ramach projektu udzielają pracownicy GOPS Moszczenica telefonicznie pod nr tel. 18 3541240 lub w siedzibie ośrodka przy ulicy Samorządowa 2, Moszczenica  /w razie wizyty w GOPS prosi się o zachowanie norm bezpieczeństwa w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną: dystans, maseczki, dezynfekcja rąk/

 

Okres realizacji projektu:  01 kwiecień 2021r. do 31 marca 2023r.

 

Realizowane będą dwie edycje projektu.

Rekrutacja do I edycji projektu odbywać się będzie w miesiącach:

KWIECIEŃ – MAJ 2021r.

 

Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy oraz na stronie internetowej GOPS.

ZAŁĄCZNIKI:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Utworzono dnia 22.04.2021, 13:57

Formularz rekrutacyjny

Utworzono dnia 22.04.2021, 13:57

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Utworzono dnia 22.04.2021, 13:57

Oświadczenie Uczestnika projektu

Utworzono dnia 22.04.2021, 13:57

Deklaracja uczestnictwa

Utworzono dnia 22.04.2021, 13:57

Wsparcie tożsame

Utworzono dnia 22.04.2021, 13:57

Oświadczenie Uczestnika projektu dane osobowe

Utworzono dnia 22.04.2021, 13:57

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny